Vloerverwarming

Vloerverwarming

De meeste laminaatvloeren uit onze collectie zijn geschikt om te leggen in combinatie met vloerverwarming. Dit staat aangegeven op de verpakking. Bij sommige kwaliteiten geldt dat ze niet met alle typen vloerverwarming kunnen worden gelegd. Ook dit staat op de verpakking vermeld. Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd onze verkopers raadplegen.

Voor het goed functioneren van de vloerverwarming en voor het behoud van de laminaatvloer is het van belang dat de installatie correct gebeurt.

Voorbereiding

• Verwarmingselementen die worden ingegoten in de basisvloer moeten minimaal 3 cm onder het vloeroppervlak liggen

• Vóór het leggen van de laminaatvloer moet de verwarming eerst worden getest volgens de richtlijnen van de installateur

• Het vochtgehalte in de dekvloer mag nergens hoger zijn dan 1,5% (gemeten volgens de CM methode)

• Onder het laminaat moet altijd een volledig dampdichte folie worden gelegd Installeren van de laminaatvloer

• De vloerverwarming moet volledig uitgeschakeld zijn; de vloer mag niet warmer zijn dan 18 graden Celsius

• Leg het dampscherm, de ondervloer en het laminaat volgens de leginstructies op de verpakking

• Voorzie een dilatatievoeg van minimaal 10 mm aan alle zijden van de vloer en bij deurposten en andere vaste objecten in de ruimte

• Zorg voor overgangsprofielen tussen verschillende ruimtes met eveneens minimaal 10 mm ruimte; voor grotere overspanningen moet per 10 strekkende meter een overgangsprofiel worden aangebracht

Vloerverwarming

Inschakelen van de vloerverwarming

• De eerste 24 uur na het leggen van de vloer mag de vloerverwarming niet ingeschakeld worden; pas daarna de temperatuur stapsgewijs (5 graden per dag) opvoeren

• Dit geldt ook wanneer de vloerverwarming langere tijd uitgeschakeld is geweest (bv. na de zomer)

• De maximaal toegelaten oppervlaktetemperatuur is 26 graden Celsius Vloerkoeling

Er zijn vloerverwarmingssystemen die ook fungeren als vloerkoeling. In principe gelden hiervoor dezelfde richtlijnen als voor de installatie met vloerverwarming. Voor specifieke informatie hierover kunt u terecht bij onze verkopers.

Meer advies over vloeren: